Hotel BIZMAG
 
Đào tạo & Định hướng cho Tương Lai
Công ty TNHH HotelBIZMAG Toàn Cầu

Khám phá thế giới hiếu khách!

Tại HotelBIZMAG GlobalHospitality
Quản lý đóng một vai trò quan trọng trên thế giới ngày nay, nơi mà có thể có nhiều khách sạn cao cấp trong thành phố mà có một hồ bơi nước nóng mà chúng tôi không có, có trung tâm hội nghị mà chúng tôi không có ... Nhưng chúng tôi sẽ làm cho kinh doanh của chúng tôi khác nhau từ những người đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi cảm thấy chúng tôi là chuyên nghiệp và hiếu khách mọi lúc. Tại HotelBIZMAG, chúng tôi không chỉ đào tạo mà còn hướng cho thế hệ tương lai của chúng tôi đến những phần thú vị nhất của thế giới khách sạn bao gồm quản lý khách sạn, quản lý tài sản và khu dân cư và All-In-One văn phòng quản lý trung tâm kinh doanh đã sẵn sàng.Chúng tôi mong muốn giúp doanh nghiệp tăng trưởng trong khi giúp mọi người tự tin vào sự hiếu khách với nhiều khả năng về dịch vụ và quản lý khách hàng. Và trên tất cả, để mang lại cho thế hệ tương lai của chúng ta để mở cánh cửa cho thế giới - Thế giới của Khách sạn!


Khách sạnBIZMAG toàn cầu
Định hướng và Đào tạo cho Tương lai!

Khóa Học
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Mai Ánh Hồng
Thạc sĩ MBA
300.000đ
610.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Mai Ánh Hồng
Thạc sĩ MBA
300.000đ
610.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Phan Anh Minh
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 2
Nguyễn Mai Ngọc
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
Khóa luyện thi TOEIC chương 1
Lê Hương Giang Tiến
Thạc sĩ MBA
300.000đ
600.000đ
  • Ads1
Hỗ trợ trực tuyến & Mạng xã hội
Thông tin khách hàng
  • Ads 2
  • Ads 3
  • Ads 2
  • Ads 4
  • Ads 5
Cảm giác của sinh viên
Go to Top